رضایت ویدئویی کاربران

فکر نمی کردم این همه سایز کم کنم ؛ من و شوهرم کاهش وزن و کاهش سایز خوبی داشتیم!
من اصلا به کاهش سایز دستگاه اعتقاد نداشتم ؛ در واقع توقع نداشتم بتونه کاری کنه ولی دو سایز به راحتی کم کردم!
این کلیپ و اگر دوست داشتی برای دوستانت هم بفرست تا بتونن از خدمات ما استفاده کنن
Share
Share